Kdo jsme

snahaO co se snažíme?

Odvést práci s přidanou hodnotou, kterou majitel nemovitosti nebo odpovědný statutární orgán zřetelně vnímá. Usilujeme o to, aby námi poskytnutá služba byla spojena s prokazatelným výsledkem, který je vyhodnocen zpětnou vazbou, nikoli náším pocitem.  Každý kdo nabízí podobné služby si přeje zajišťovat  kompletní správu nemovitého majetku. Náš přístup se odlišuje zaměřením na problematickou oblast a nenárokujeme si převzetí fungujících činností, pokud si tak klient nepřeje.

 

praceJak pracujeme?

Chceme při své práci být naprosto otevření. Ukážeme Vám co děláme, jak to děláme a jaké nástroje k tomu používáme. Možná časem zjistíte, že určitou část činností, za které nám platíte, si budete chtít dělat sami. Nastavíme systém a pravidla, které Vám zpřístupníme tak, abyste se se všemi potřebnými informacemi rozhodli jaké služby pro Vás máme vykonávat. Jsme přesvědčeni, že jedině otevřenost a spolupráce je cesta k potřebné efektivitě. Také se domníváme, že bez nejmodernější softwarových nástrojů pro sdílení a správu dat nelze dosáhnout úspor, které jsou nezbytné pro přínos klienta i správce. Někdy se stane, že některým klientům náš přístup nevyhovuje, pak uděláme vše proto, aby změna správce proběhla hladce.

 

odmenaJak si účtujeme odměnu?

Jak jste si všimli, nepublikujeme náš ceník přímo v hlavním menu. O to nás více těší, že jste si tuto část našeho webu našli.

Správá nemovitostí je široký pojem a bez konkrétního výčtu služeb je velmi složité stanovit cenu. Snažíme se služby sestavit podle individuálních potřeb klienta. Obecně lze říci, že preferujeme poskytování služeb s využitím  přístupu do našeho webového rozhranní, kde najdete vše podstatné o tom co je třeba při správě Vašeho objektu řešit. Smlouvy, kalendáře revizí, nájemné po splatnosti, plánované prohlídky zájemců, ale třeba i on-line přenos z kamer či reporty z Vašeho účetnictví, jak si budete přát, neboli zakázková správa nemovitostí. Samozřejmostí je přidělení přístupových práv.

Naše současné klienty lze rozdělit do třech skupin dle úrovně a rozsahu spolupráce, ale nebráníme se odlišnostem jak ostatně vyplývá z našeho sloganu - zakázková správa nemovitostí...

Varianta 1:
Je založena na instrukci klienta. Ať již přes naší webovou aplikaci pro správu či mailem, musí dojít k pokynu, že máme svolení úkol provést za dohodnutou cenu. Konkrétní podoba této spolupráce je šitá na míru lidem i spravovanému objektu. Na každý důležitý termín jste upozorněni s patřičným předstihem a je na Vás co a za jaké peníze nám svěříte. Může to být zajištění revizí, inzerce volného prostoru k pronájmu, sepsání nájemní smlouvy či roční vyúčtování energií. Správu objektu si řídíte sami a my jsme k dispozici v případě, že si to přejete. 
Tato varianta spolupráce je spojena s nástrojem (aplikací), která po naplnění daty upozorní na úkoly, revize a další důležité termíny. Data do aplikace můžete pořizovat a pracovat s nimi. Vše je v prostředí internetového prohlížeče, jakéhosi interního webu klienta. Administrace tohoto webu, kterou lze považovat za paušální náklad této varianty spolupráce činí 549 Kč měsíčně. Mohou být měsíce, kdy nás nebude potřebovat, pak tedy zaplatíte pouhých 549 Kč.

Varianta 2:
Tuto variantu lze označit za tradiční způsob správy nemovitostí. Provedem úvodní audit, sdělíte nám Vaše představy o rozsahu správy objektu, případně vyloučíte oblasti, které nechcete abychom řešili. Podstatou je, že nemáte zájem o řešení každodenních problémů spojených s provozem nemovitosti. Budete pravděpodobně chtít vědět, že nájemce odchází, o nájmech po splatnosti či havarijních situacích. Ostatně reportování je díky technologiím, které používáme naše silná stránka.
V případě takovéto spolupráce stále převažuje odměna odvislá od uhrazeného nájemného (u komerčních nemovitostí). V navaznosti na velikosti objektu, počtu nájemců a vedení počtu agend se naše odměna pohybuje mezi pěti a deseti procenty z uhrazených nájmů. V případě obytných domů začíná naše sazba na 95 Kč za byt a měsíc.

Varianta 3:
Spravujeme několik objektů, kde majitel učinil rozhodnutí, že pohybuje-li se celkové nájemné z objektu v určitých mezích, nechce nic řešit. Tato varianta je možná pouze u určitého typu nemovitosti a vyžaduje poměrně vysokou důvěru smluvních stran. V dnešní právní terminologii jde o propachtování nemovitosti. My jako správci (pachtýři)  jsme příjemci nájemného, neseme poměrně vysokou míru rizika, že se sníží pronajatelnost objektu nebo nájemné se stane nevymahatelné. Proto v tomto případě je naše procentuální odměna z výtěžnosti objektu vyšší než v případě varianty 2.

Pracujeme také pro:

o2  switchboard GE Money  GAST  Moravostav Čas pro sebe Autosklo Pecka  ČMSS