Služby a řešení

Účetnictví a legislativa

iconÚčetnictví umíme nastavit tak aby neplnilo pouze zákonné požadavky, ale věrohodně reprezentovalo náklady a výnosy svázané s konkrétním nájemcem. Náš klient může mít pod přihlášením k dispozici faktury, smlouvy, výkazy či ukazatele, které si zvolí. Vše je pohodlně přístupné přes webové rozhranní prohlížeče. V případě přání klienta posíláme platby přímo do aplikace dané banky a klient pouze autorizuje již zadané příkazy. Za předpokladu, že se jedná o příjmy z pronájmu fyzické osoby, která nepodniká, tedy bez přiděleného IČ, umíme nastavit internetové bankovnictví tak, aby veškeré přijmy a výdaje byly zcela průkazné a v budoucnu jednoduše identifikovatelné.

 

icon
Sledujeme legislativu, abychom Vás informovali o opatřeních, která je třeba splnit. Víte o lhůtě pro nové stanovy SVJ dle nového Občanského zákoníku? Znáte důsledky nezvolení statutárního orgánu SVJ či kdy vzniká SVJ ze zákona? Změny kolem tzv. energetických štítků či povinnost měřidel tepla a rozpočet nákladů. Bohužel je jakýmsi trendem, že povinnosti vlastníků neustále přibývají a právní agenda související s vlastnictvím nemovité věci poněkud bobtná. Následky neznalosti legislativy jsou však často fatální.
 

icon
Průkazné a věrohodné účetnictví je základním předpokladem pro správné vyúčtování. Správné vyúčtování je bezesporu jedna z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje vztahy a komunikaci mezi uživateli prostor. V případě SVJ může zmatečné vyúčtování udělat mnoho zlého. Při vhodném nastavení účetnictví a využití oborového softwaru je roční vyúčtování automatizovaná činnost. Při převzetí objektu před ročním vyúčtováním, kde není vedeno řádně účetnictví se jedná o náročnou práci, která již minulost nemusí napravit.


 

Technická správa a dohled

icon

Pomůžeme Vám s organizací výběrového řízení a doporučíme vhodná ustanovení smlouvy o dílo. Preferujeme pokud si majitel nemovitosti náklady související s investiční činnosí řídí svými lidmi a naši roli vidíme spíše v oblasti příprav a konzultací. Tuto oblast zajišťujeme spíše u objektů, které má naše společnost v pronájmu, v dnešní právní terminologii propachtované, a dále jednotlivé prostory podnajímá. Činnosti související s touto agendou zajišťujeme s ověřenými partnery.
 

icon

Preferujeme výběr údržbářů a opravářů z bezprostředního okolí. Nejde pouze o nižší náklady za dopravné, ale lidé z okolí o sobě více vědi, takže jsou k dispozici potřebné reference. Opravy a údržbu neprovádíme vlastními zaměstnanci. Spolupracujeme s ověřenými partnery, kteří se specializují na danou oblast. V případě potřeby 24 hodinového servisu máme lepší zkušenosti s místní firmou, která takovou službu nabízí, v ideálním případě zaměřenou na konkrétní problematiku.

icon


V případě vlastní kotelny v objektu nad 100 Kw zajistíme odbornou obsluhu a opatření k zajištění bezpečnosti provozu. Zajistíme zpracování potřebných směrnic a pokynů. V jednom námi spravovaném objektu jsou umístěny prvky kritické infrastruktury. Tyto prostory podléhají zvláštnímu režimu, včetně záložních zdrojů elektrické energie apod.
 

icon

Nejsme dotčeni, pokud klient během času řekne: "To si budu dělat sám". Můžeme po určitou dobu zůstat v pozici poradce pro nestandardní situace nebo vykonávat dílčí činnosti spojené s prohlídkou prostor, vedením účetnictví apod. Považujeme za prospěšné spolupracovat se specializovanými subjekty a nenárokujeme si vyšší rozsah činností, než který je pro majitele nemovitosti užitečný. V duchu našeho sloganu - zakázková správa nemovitostí.


 

Měřidla, odečty a revize

icon

Zajistíme montáž poměrových indikátorů topných nákladů a odečet hodnot bez nutnosti vstupu do prostor. Rozúčtování provedeme dle příslušné vyhlášky. Průběžné vyhodnocování odečtů zabrání excesům souvisejících s protékající vodou v prázdném bytě apod.
 

icon

Pohlídáme termíny, upozorníme Vás na ně  a Vy se rozhodnete zda chcete zajistit procházející revizi nebo si zajistíte oprávněnou osobu sami. Můžete obdržet notifikační maily z kalendáře revizí nebo nám svěřit celou tuto problematiku. Považujeme za velmi důležité, aby majitel nebo odpovědná osoba disponovali rozvrhem revizí a nebyla toto záležitost ponechána pouze na člověku, který revize provádí. Nejde o složitou agendu, ale je třeba ji řídit.

 

icon

Co nás odlišuje od konkurence je otevřený přístup ke klientovi. Vše co děláme a řešíme uvidíte ve Vašem rozhraní v prostředí webového prohlížeče. Smlouvy, revize, odečty a budete-li chtít, tak třeba i on-line přenos kamer v objektu. Rádi používáme moderní technologie a jsme přesvědčeni, že takový přístup je nezbytný pro efektivní fungování správy nemovitostí. Pokud umíme pracovat efektivně, můžeme pak nabídnout zajímavé ceny našich služeb.

 

Inkaso a rozúčtování plateb

prověření

O míře neplatičů se rozhoduje již při výběru nájemce. Považujeme za zásadní prověřit zájemce o užívání prostor opravdu pečlivě, právnické osoby obzvlášť. V případě SVJ je nezbytné stanovit lhůty a postup řešení pohledávek po splatnosti. K zajištění pohledávek po splatnosti využíváme směnek a veškeré zákonné možnosti, které minimalizují odpisy nedobytných pohledávek. Jde o oblast, kde máme vynikající výsledky.
 


Nájemní smlouva musí zohledňovat bonitu nájemce. Smluvní vztah s finanční institucí bude zcela odlišný od smluvního vztahu s místní autodílnou. Nadruhou stranu smlouvy na bytové prostory nesmí zasáhnout do práv nájemce, které má v novém občanském zákoníku zaručeny. Považujeme za velmi nešťastné používat identické vzory smluv bez úprav odpovídající odlišnostem nájemce.
 

péče

Najemce neužívá pouze pronajaté prostory, ale ovlivňuje a spoluvytváří vztahy, které v objektu mezi lidmi panují. Domníváme se, že správce může ovlivnit i určité hodnoty a kulturu, která v objektu panuje.  Jsme zastánci vysoké míry servisu, který nájemci od správce obdrží, ale též disciplíny v platebních vztazích zejména.
 

výstraha

Je-li dlužník po splatnosti více než 14 dnů, je nezbytná reakce správce či odpovědné osoby věřitele. Při 40ti dnech po splatnosti řešíme sitauci zajištěním pohledávky, zpravidla směnkou a splátkovým kalendářem, případně je třeba odeslat upomínku, aby započal proces ukončení nájmu a soudní vymáhání pohledávky.

 

Dotace a financování

icon

Financování oprav a rekonstrukcí jsou rozhodnutí s dlouhodobým dopadem a vyplatí se prověřit všechny možnosti, které se v danou dobu nabízí. Úroky bank a hypotéčních domů jsou opravdu lákavé, ale co když lze na Váš projekt získat i dotaci. Administrace projektů s dodačním titulem zasahuje do mnoha oblastí. Získat dodaci je bezva, ale mít klidné spaní při následných kontrolách orgánů veřejné moci je také důležité.
 

icon
S velkým zpožděním je schválena většina programů pro dotační obodbí 2014+. Od června 2015 budou vypsány konkrétní výzvy a tudíž možnost podávat projekty. Nejde pouze o zateplení či revitalizace, ale možnost dotace na nákup nemovitostí z tzv. databáze brownfieldů či rozsáhlé možnosti pro malé a střední společnosti v oblasti rekonstrukcí podnikatelských prostor. Takové příležitosti se vyplatí prověřit, nemusí se opakovat.


 

Úklid, zabezpečení a monitoring

prověření

Budete-li si přát obstaráme místní úklidovou firmu. Někdy je ideální dohoda s někým z nejbližšího okolí. Vedle kvalitního úklidu považujeme za důležité spolehlivost a kontrolu pohybu osob v objektu.


 

prověření

Monitoring prostoru a pohybu je dnes možné zajistit za velmi příznivých nákladů a vyřeší mnohé problémy. Vše nestandardního můžete mít ve svém rozhraní v reálném čase s přístupem třeba i z mobilního zařízení. Poradíme si i se složitými kamerovými systémy, kde je nutné zajistit datové přenosy bez kabeláže.
 

prověření

Pomůžeme Vám najít nejen vhodnou bezpečnostní agenturu, ale především nastavit procesy a pravidla tak, aby eliminovaly  "selhání" lidského faktoru. V této oblasti máme zkušenosti z pivovaru, kde zajištění dostatečně účinné ostrahy bylo školou i pro profesionály z oboru.
 

prověření

Máme zkušenosti s implementací sofistikovaných docházkových systémů. Potřebujete monitorovat pohyb osob, hodila by se Vám lokalizace GPS či fotografie osoby při zadání údaje ke vstupu? Implementovali jsme řešení, které svou funkčností nahradilo několik samostatných systémů a to v ceně, která byla zlomkem předchozích nákladů.
 

 

Jak počítáme naši odměnu - odkaz

Pracujeme také pro:

o2  switchboard GE Money  GAST  Moravostav Čas pro sebe Autosklo Pecka  ČMSS